Informacje o Szkole Policealnej FABRYKA ABSOLWENTÓW

Naszą misją jest świadczenie usług edukacyjnych na najwyższym poziomie.

Pod naszym szyldem znajdziesz dwa typy działalności

– edukacja

– szkolenia

FABRYKA ABSOLWENTÓW to jednostka, która posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Jesteśmy wpisani do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin.

Posiadamy status ośrodka egzaminacyjnego.

Dysponując certyfikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej możemy organizować
i przeprowadzać egzaminy zewnętrzne z kwalifikacji zawodowych oraz wydawać świadectwa i dyplomy na drukach MEN.

Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wykształcenie, nowy zawód
i umiejętności przydatne na zmieniającym się rynku pracy. Zapraszamy absolwentów szkół średnich (bez konieczności matury), studentów, osoby pracujące, które chcą poszerzyć swój zakres kwalifikacji, umiejętności i wiedzy.

Pracujemy w oparciu o najnowsze programy, których treści nastawione są na naukę praktycznych umiejętności zawodowych. Nasi słuchacze odbywają zarówno zajęcia praktyczne jak i praktyki zawodowe. Mogą sami wybrać miejsce realizacji praktycznej nauki zawodu bądź skorzystać z propozycji szkoły.

Absolwenci otrzymują:

– świadectwo ukończenia szkoły policealnej/ kursu / szkolenia

– dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie wraz z suplementem EUROPASS, wydawanym w języku polskim i angielskim – jego posiadanie uprawnia do podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie w krajach Unii Europejskiej

Kadra

Nasi wykładowcy to wykwalifikowana kadra, rekrutująca się z doświadczonych specjalistów z wymaganymi uprawnieniami. Wśród nauczycieli znajdują się również egzaminatorzy OKE.

Oddamy Cię w ręce najlepszych z najlepszych, którzy sami musieli przejść wieloetapową rekrutację zanim podjęliśmy z nimi współpracę – wszystko to czynimy w trosce o Twoje wykształcenie!

Nasi pedagodzy posiadają kwalifikacje zgodne z założeniami kierunku, którego uczą
a zatrudniony dyrektor do spraw dydaktycznych stanowi wsparcie merytoryczne dla całego grona pedagogicznego.

Sekretariat

Stanie się Twoim drugim domem. Pasja, którą przejawiamy w kontakcie z naszymi gośćmi sprawia, że nie ma rzeczy niemożliwych do załatwienia. Atmosferę Fabryki Absolwentów poczujesz już po przekroczeniu progu naszego biura. Chciałbyś pogawędzić o swojej przyszłości przy aromatycznej kawie? A może cenisz szybką, sprawną obsługę, bez zbędnych formalności? Dostosujemy się do Ciebie.

Zachęcamy naszych słuchaczy i kursantów do zgłaszania wszelkich uwag i sugestii pomocnych w ciągłym rozwoju w zakresie oferowanych usług.

 

cieszące się towarzystwo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA SZKOŁA W LUBLINIE