Ograniczenie funkcjonowania szkół

W związku z gwałtownym rozwojem epidemii i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie przepisów w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, przywrócone zostają restrykcje, znane z ubiegłego roku szkolnego 2019/2020. Nowością w roku szkolnym 2020/2021 jest podział terytorium kraju na dwie strefy – czerwoną i żółtą, do których na podstawie kryterium ilości nowych zachorowań w przedziale czasu, kwalifikowane są powiaty oraz miasta na prawach powiatu:

  • w strefie czerwonej – ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowe, szkoły policealne), zadania jednostek systemu oświaty realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem ogólnodostępnych stron internetowych, materiałów edukacyjnych oraz platform edukacyjnych.
  • w strefie żółtej – ogranicza się w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowe, szkoły policealne), zadania jednostek systemu oświaty realizowane są w tzw. “trybie hybrydowym” – co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole oraz nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Harmonogram pracy zespołu szkół

Tryb kształcenia Od Do
nauka zdalna 19 października 2020 r. do czasu obowiązywania strefy czerwonej

Załączniki: